Καλωσορίσατε

Τα τελευταία χρόνια, τα διεθνή κέντρα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πειραματίζονται με μια διαδικασία που έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία τους. Τα LMS, συστήματα διαχείρισης της μάθησης, έχουν βαθιές επιπτώσεις και κυριαρχούν σήμερα σε αμέτρητα ιδρύματα.Περισσότερα...